Katowice, śląskie

Specjalista Wiodący ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości

Obowiązki

 • Udział w zamknięciu ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
 • Udział w sporządzaniu pakietu konsolidacyjnego Spółki
 • Udział w sporządzaniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej
 • Sprawowanie bieżącej kontroli nad poprawnością danych konsolidacyjnych w spółkach powiązanych
 • Przygotowywanie i wprowadzanie uaktualnień do pakietów konsolidacyjnych we współpracy z dostawcą oprogramowania do konsolidacji
 • Udział w prowadzonych przez Spółkę projektach o charakterze akwizycyjnym i restrukturyzacyjnym
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych i ich implementacja do systemu rachunkowości Spółki
 • Opiniowanie wskazanych wniosków i dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnątrzgrupowymi z zakresu sprawozdawczości finansowej

Oferujemy

 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Program
  wdrożeniowy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie
  na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Karta
  Multisport
 • Udogodnienia dla rodziców oraz przyszłych mam

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane w zakresie rachunkowości
 • 5 letnie doświadczenie w obszarze sprawozdawczości
 • Znajomość polskich i międzynarodowych przepisów z zakresu rachunkowości (Ustawa o rachunkowości i MSSF)
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych
 • Umiejętność konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, stałe doskonalenie się, podejmowanie decyzji
 • Znajomość systemu finansowo-księgowego klasy ERP
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 

Mile widziane

 • 5 letnie letnie doświadczenie w obszarze sprawozdawczości w spółkach giełdowych oraz grupach kapitałowych
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu biegłym
 • Osoby posiadające uprawnienia bądź będące w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta/ACCA
 • Znajomość wymagań w zakresie sprawozdawczości spółek giełdowych oraz spółek z branży energetycznej
 • Umiejętności w zakresie kształtowania polityki rachunkowości grup kapitałowych
 • Umiejętności w zakresie oceny ryzyk i skutków sprawozdawczych operacji gospodarczych, w szczególności akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych

Oferta różni się w zależności od Spółki/lokalizacji.

Sprawdź podczas rozmowy rekrutacyjnej, co jeszcze możemy Ci zaoferować.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Kontakt do Rekrutera Agnieszka: 516 116 537

 

Inne oferty pracy