Wrocław, dolnośląskie

Delivery Assurance Field Rep with ENG / GER

Opis stanowiska
Do głównych obowiązków należy kontakt z dostawcą, wspieranie rozwoju jakości i technologii oraz redukcja kosztów dostaw. Jest to hybrydowe stanowisko łączące znajomość procesów produkcyjnych, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz zapewnienie jakości produkcji. Pozostałe zadania na tym stanowisku:

 • Współpraca z dostawcami i wsparcie w rozwoju jakości dostaw, cen usług oraz wykorzystywanych technologii.
 • Analiza możliwości systemu dostawcy oraz identyfikacja możliwości poprawy jakości, technologii i redukcji kosztów w celu osiągnięcia zadanego terminu dostaw.
 • Analiza procesów, technologii i trendów rozwoju dostawcy.
 • Odwiedzanie zakładów dostawcy w celu zapoznania się z procesem oraz typem produkcji.
 • Ocena capacity, capability zakładu produkcyjnego lub jego poszczególnych linii wraz z identyfikacją obszarów potencjalnego rozwoju.  
 • Tworzenie i wykorzystywanie Line of Balance.
 • Analiza dostaw, jakości i wydajności oraz ocena, czy poszczególne działy podążają zgodnie z harmonogramem produkcji. Przeprowadzanie audytów postępów.
 • Zapewnienie spójności i zgodności z procedurami jakościowymi oraz narzuconymi wymaganiami.
 • Korzystanie z narzędzi Lean Six Sigma i Lean Assessments w celu zapewnienia ciągłego rozwoju dostawcy.
 • Wdrażanie programów monitorowania i ulepszania możliwości procesu produkcyjnego dostawcy pod kątem krytycznego znaczenia dla jakości i dostawy.
 • Monitorowanie narzędzi MRP, harmonogramów produkcji, WIP (hala produkcyjna), niezgodności i działań korygujących względem terminów realizacji dostaw. Przewidywanie i aktualizacja dat dostaw.
 • Identyfikacja wąskich gardeł, przeprowadzanie analizy luk, tworzenie planów korygujących, określanie i koordynacja działań eliminujących wąskie gardła.
 • Planowanie przenoszenia produkcji, Pre-Production Review, wykonanie i weryfikacja pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji, pisanie raportów i dystrybucja informacji zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez klienta.
 • Przeprowadzanie oceny nowych dostawców.
 • Kompleksowe przeprowadzanie DFMEA i PFMEA u dostawcy.
 • FAI (First Article Inspection).
 • PPAP (Sprawdzanie, ocena i finalizacja).
 • Wsparcie działu jakości i działań korygujących – Deep Dive analysis.
 • SAA – zatwierdzanie i SMA – ocena zaawansowania.

Co oferujemy:

 • Pracę w doświadczonym zespole pracującym zgodnie z zasadami QuEST Global Engineering.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej korporacji o bardzo dobrej pozycji na rynku i wysokiej kulturze pracy.
 • Możliwości rozwoju zawodowego w organizacji.
 • Możliwość uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

 

Wymagania:

 • Umiejętność posługiwania się rysunkiem i dokumentacją techniczną w zakresie planowania oraz przebiegu procesu produkcji.
 • Doświadczenie w pracy z dostawcami.
 • Umiejętność wykorzystania doświadczenia i krytycznego myślenia w określaniu i osiąganiu celów.
 • Analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy w zróżnicowanym zespole.
 • Znajomość standardów, praktyk i narzędzi Capacity Planning.
 • Doświadczenie w obszarze zabezpieczenia ciągłości dostaw - Delivery Assurance.
 • Znajomość standardów jakości, produkcji i obsługi technicznej statków powietrznych.
 • Motywacja, zdyscyplinowanie, kreatywność i świetna organizacja pracy.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność prezentacji.
 • Samodzielność w pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i w dynamicznym środowisku.
 • Przywiązywanie uwagi do szczegółów.
 • Nastawienie na klienta - umiejętność budowania i rozwoju relacji z klientami i dostawcami.
 • Gotowość do podróży służbowych (podróże służbowe zajmują około 80% czasu pracy).

 

Kwalifikacje:

 • WYMAGANE: Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, lotnictwo, inżynieria produkcji itp.
 • WYMAGANE: minimum 3 lata doświadczenia w pracy z FAI/PPAP
 • WYMAGANE: AS9102 - szkolenie i doświadczenie
 • WYMAGANE: znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B2 w mowie i piśmie
 • MILE WIDZIANE: minimum 2 lata doświadczenia w branży lotniczej
 • MILE WIDZIANE: Lean Six Sigma - zielony lub czarny pas
 • SAP, MS Office (Word, Excel)
 • Znajomość norm AS9100 Rev D oraz ISO9001:2015
 • Znajomość narzędzi ciągłego doskonalenia takich jak Kaizen, 8S, Takt time itp.

 

Prosimy o przesłanie CV w języku Polskim i Angielskim.

Jednocześnie pragniemy poinformować że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Inne oferty pracy